Skuteczna edukacja pomaga kształtować umysł i poprawiać zdolność logicznego myślenia. Niestety, rozwój współczesnej nauki obnażył niewydolność systemu edukacji, który był w wielu dziedzinach niewystarczający. Dlatego konieczne stało się stworzenie nowych strategii nauczania.
W latach czterdziestych dwudziestego wieku brytyjski profesor Reginald Revans przedstawił metodę wspomagającą proces edukacyjny. Przez wiele lat pracował w brytyjskim przemyśle i służbie zdrowia. Zaobserwował wówczas, że konwencjonalne systemy edukacji nie są wystarczająco efektywne. Zasadnicze nauczanie opierało się jedynie na prezentacji umiejętności i wiedzy. Brakowało w nim elementu analizy na której skupił się profesor Revans.

Czy potrzebujesz notatek do nauki?

Action learning

Stworzoną przez siebie metodę brytyjski naukowiec nazwał „action learning”, co silnie odnosi się do czynnego wpływania na bieżące zachowania w obrębie edukacji. Chodzi o kompleksową analizę własnych zachowań, porażek i dokonań, która pozwala pozyskać wiedzę o nich, a w przyszłości eliminować czynniki negatywne. Action learning w swoim założeniu wpływa na doskonalenie własnej postawy w środowisku pracy. Tym samym, odnosi się silnie do takich dziedzin nauki jak psychologia, socjologia, filozofia czy egzystencjalizm.
Założenia action learningu opierają się na świadomości i obserwacji własnych błędów, umiejętności ich oceny, a następnie budowaniu motywacji do zmiany negatywnych zachowań. Proces ten odbywa się w grupie osób borykających się z podobnym problemem, a koncepcja opiera się na odpowiednim zadawaniu pytań. Schemat stworzony przez profesora Revansa można ująć w prostym równaniu:

L = P + Q

L to pierwsza litera angielskiego słowa – learning i odnosi się do zdobywania wiedzy, uczenia się. Litera P oznacza angielskie słowo – programmed, które wraz z terminem knowledge oznacza tradycyjne, podstawowe sposoby przekazywania wiedzy. Ostatni litera, Q symbolizuje pytania umożliwiające diagnozowanie problemu. Q reprezentuje angielskie słowo questioning czyli odpytywanie. Przyjmuje się, że cztery główne pytania – Gdzie?, Kto?, Kiedy?, Co? – pozwalają grupie osób dokonać analizy danego zagadnienia, a trzy kolejne – Dlaczego? Jak wiele?, Jak dużo? – precyzują problem ułatwiając jego rozwiązanie.
Profesor Revans stworzył metodę, która zrewolucjonizowała myślenie o nauce. Jego badania są wykorzystywane przez innych naukowców i stale unowocześniane, aby odpowiadały współczesnym potrzebom rynku. Action learning w centrum edukacji stawia Q – konieczność zadawania pytań, jako sposób pozyskiwania wiedzy o problemach, analizowanie tych problemów i szukanie rozwiązań. Obecnie, action learning stanowi wiodącą strategię edukacji i doskonale sprawdza się we wszystkich dziedzinach życia.